Raadpleeg hier mijn Algemene Voorwaarden

Een paar algemene voorwaarden uitgelicht

Fotograferen in opdracht

Wanneer een fotograaf in opdracht werkt ligt het voor de hand dat er een vergoeding gevraagd wordt voor de tijd dat de fotograaf werkt, per uur of per dag. In dat geval is het gebruikelijk dat er een vorm van gebruik, van licentiering, voor de gemaakte foto's wordt afgesproken die bij de prijs is inbegrepen. Wordt er later gevraagd om de foto's opnieuw te gebruiken, dan kunnen daar nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Gebruik foto

Mocht je een foto willen gebruiken uit mijn eigen werk, dan wordt de vergoeding gebaseerd op de manier waarop de foto gebruikt worden: soort publicatie, de oplage van de uitgave en het formaat van de foto. Daar zal een licentie voor gekocht moeten worden. Kijk ook even naar de informatie omtrent fotorechten. Wanneer je vragen hebt, kun je altijd contact met mij opnemen.

Promotie fotografisch werk

Ik houd mij het recht voor om mijn fotografisch werk te gebruiken voor voor mijn portfolio, als basis verkrijgen nieuw werk, en promotiedoeleinden zoals haar website, social media zoals Facebook en eventuele wedstrijden. Indien je daar als opdrachtgever niet mee akkoord gaat, maak dit dan kenbaar bij het plaatsen van de opdracht.

Naamsvermelding

Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder zakelijk gebruik is naamsvermelding verplicht, tenzij anders is afgesproken (geen reproductie zonder creditline).

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Ik hecht ook om andere redenen aan het vermelden van mijn naam bij iedere foto:

  • Het is een erkenning voor de bijdrage die ik als fotograaf aan de publicatie heeft geleverd.
  • Het geeft anderen de mogelijkheid mij als fotograaf te benaderen.
  • Het maakt het gebruik van foto’s zonder toestemming moeilijker.

Bij gebruik op social media en/of een website dient Fotocredit: Sandra Stokmans Fotografie (voor website incl. hyperlink) bij de foto vermeld te worden. 

Ik stel het zeer op prijs dat foto's gedeeld worden. Voor online gebruik graag mijn bedrijfsnaam met link naar de website www.sandrastokmans.nl erbij vermelden of op social media kun je mij taggen, zoals naar mijn FB-pagina: Sandra Stokmans Fotografie.

Persberichten

Wanneer toestemming wordt gegeven voor het bijvoegen van foto's bij persberichten, geldt deze toestemming alleen voor het gebruik van de foto's in directe relatie tot de inhoud van deze persberichten en nadrukkelijk niet voor derden die gebruik willen maken van deze foto's. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit dient degene die het persbericht met foto('s) verzendt bij het persbericht te vermelden.

Fotorechten

Er is een verschil tussen auteursrecht en gebruiksrecht (toestemming voor gebruik van een werk). Via bepaalde licentieringen die afgesproken worden tijdens offerte proces kan een foto 'gebruikt' worden. Namelijk via het aanschaffen van een licentie, ook wel gebruiksrecht genoemd. De foto's mogen nadrukkelijk niet aan derden beschikbaar worden gesteld voor publicatiedoeleinden. Lees meer onder Fotorechten.

Foto’s worden nooit onbewerkt meegegeven. Voor alle foto's geldt dat je ze gebruikt zoals ik als fotograaf ze bedoelt heeft (je mag dus geen aanpassingen aan het beeld doen, alleen de originele foto mag je tonen). In overleg met mij kan ik wellicht wel het een en ander aanpassen. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.

Betalingen

Betalingen binnen 14 dagen ovv factuurdatum en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.


ENGLISH

No reproduction without permission and creditline.

© All rights reserved by Sandra Stokmans

This website and all pictures on this site are copyrighted material. Photos from this site may only be used after expressed written permission of the owner and photographer: Sandra Stokmans and/or through licensing (ask for a translation at Sandra Stokmans). If you would like to use any pictures on this site, please send an email for permission to info@sandrastokmans.nl.

Raadpleeg hier mijn Algemene Voorwaarden

Een paar algemene voorwaarden uitgelicht

Fotograferen in opdracht

Wanneer een fotograaf in opdracht werkt ligt het voor de hand dat er een vergoeding gevraagd wordt voor de tijd dat de fotograaf werkt, per uur of per dag. In dat geval is het gebruikelijk dat er een vorm van gebruik, van licentiering, voor de gemaakte foto's wordt afgesproken die bij de prijs is inbegrepen. Wordt er later gevraagd om de foto's opnieuw te gebruiken, dan kunnen daar nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Gebruik foto

Mocht je een foto willen gebruiken uit mijn eigen werk, dan wordt de vergoeding gebaseerd op de manier waarop de foto gebruikt worden: soort publicatie, de oplage van de uitgave en het formaat van de foto. Daar zal een licentie voor gekocht moeten worden. Kijk ook even naar de informatie omtrent fotorechten. Wanneer je vragen hebt, kun je altijd contact met mij opnemen.

Promotie fotografisch werk

Ik houd mij het recht voor om mijn fotografisch werk te gebruiken voor voor mijn portfolio, als basis verkrijgen nieuw werk, en promotiedoeleinden zoals haar website, social media zoals Facebook en eventuele wedstrijden. Indien je daar als opdrachtgever niet mee akkoord gaat, maak dit dan kenbaar bij het plaatsen van de opdracht.

Naamsvermelding

Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder zakelijk gebruik is naamsvermelding verplicht, tenzij anders is afgesproken (geen reproductie zonder creditline).

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Ik hecht ook om andere redenen aan het vermelden van mijn naam bij iedere foto:

  • Het is een erkenning voor de bijdrage die ik als fotograaf aan de publicatie heeft geleverd.
  • Het geeft anderen de mogelijkheid mij als fotograaf te benaderen.
  • Het maakt het gebruik van foto’s zonder toestemming moeilijker.

Bij gebruik op social media en/of een website dient Fotocredit: Sandra Stokmans Fotografie (voor website incl. hyperlink) bij de foto vermeld te worden. 

Ik stel het zeer op prijs dat foto's gedeeld worden. Voor online gebruik graag mijn bedrijfsnaam met link naar de website www.sandrastokmans.nl erbij vermelden of op social media kun je mij taggen, zoals naar mijn FB-pagina: Sandra Stokmans Fotografie.

Persberichten

Wanneer toestemming wordt gegeven voor het bijvoegen van foto's bij persberichten, geldt deze toestemming alleen voor het gebruik van de foto's in directe relatie tot de inhoud van deze persberichten en nadrukkelijk niet voor derden die gebruik willen maken van deze foto's. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit dient degene die het persbericht met foto('s) verzendt bij het persbericht te vermelden.

Fotorechten

Er is een verschil tussen auteursrecht en gebruiksrecht (toestemming voor gebruik van een werk). Via bepaalde licentieringen die afgesproken worden tijdens offerte proces kan een foto 'gebruikt' worden. Namelijk via het aanschaffen van een licentie, ook wel gebruiksrecht genoemd. De foto's mogen nadrukkelijk niet aan derden beschikbaar worden gesteld voor publicatiedoeleinden. Lees meer onder Fotorechten.

Foto’s worden nooit onbewerkt meegegeven. Voor alle foto's geldt dat je ze gebruikt zoals ik als fotograaf ze bedoelt heeft (je mag dus geen aanpassingen aan het beeld doen, alleen de originele foto mag je tonen). In overleg met mij kan ik wellicht wel het een en ander aanpassen. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.

Betalingen

Betalingen binnen 14 dagen ovv factuurdatum en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.


ENGLISH

No reproduction without permission and creditline.

© All rights reserved by Sandra Stokmans

This website and all pictures on this site are copyrighted material. Photos from this site may only be used after expressed written permission of the owner and photographer: Sandra Stokmans and/or through licensing (ask for a translation at Sandra Stokmans). If you would like to use any pictures on this site, please send an email for permission to info@sandrastokmans.nl.