Deze privacyverklaring vertelt je over de informatie die ik van je verzamelen wanneer je een verzoek of vraag stelt via het contactformulier op de website, of wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Bij het verzamelen van deze informatie treedt ik op als een gegevensbeheerder en ben ik wettelijk verplicht om je informatie over mij te verstrekken, over het waarom en hoe ik je gegevens gebruik en over de rechten die je hebt over je gegevens.

Ik ben niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming te hebben, dus vragen over mijn gebruik van je persoonlijke gegevens kun je richten aan de onderstaande contactgegevens.

 

Identiteit

Sandra Stokmans Fotografie

Marco Pololaan 27, 3603 GA Maarssen

info@sandrastokmans.nl

www.sandrastokmans.nl

www.documentairefamiliefotografie.nl

 

Welke persoonlijke gegevens worden er verzameld?

Website / Contact

Wanneer je contact maakt via de website of de mail, vraag ik om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, een een korte beschrijving van je vraag.

 

E-mail

Wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief vraag ik om je naam en mailadres.

 

Dienstverlening / fotografisch werk

Ik heb de persoonsgegevens nodig om offerte/factuur te sturen, een opdracht uit te kunnen voeren en op te leveren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Mijn websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik adviseer ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Waarom verzamel ik deze informatie?

Website / Contact

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij (bijvoorbeeld voor offertes en facturen). Dus om te kunnen reageren op je vraag en hopelijk om je de informatie te verstrekken die je nodig hebt. We doen dit om stappen te ondernemen op jouw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, d.w.z. als onderdeel van de pre-sales activiteit. Ik zou je ook na je aanvraag meerdere keren kunnen e-mailen om je belangstelling op te volgen en ervoor te zorgen dat ik je vraag naar tevredenheid heb beantwoord. Ik doe dit op basis van mijn legitieme belang bij het verstrekken van accurate informatie voorafgaand aan een verkoop.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om diensten en goederen bij je te kunnen afleveren, en voor het toesturen van het fotografisch werk om zodoende de opdracht af te ronden.

 

E-mail

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik gebruik je informatie om je mijn nieuwsbrief te sturen, die achtergrondverhalen, inspiratie en informatie over mijn producten bevat en soms speciale aanbiedingen bevat. Ik vraag om je toestemming om dit te doen en ik zal je de nieuwsbrief alleen toesturen zolang je toestemming blijft geven. Je kunt je ten alle tijden zelf uitschrijven van de nieuwsbrieven.

 

Dienstverlening / fotografisch werk

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van www.sandrastokmans.nl of www.documentairefamiliefotografie.nl).

Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

 

Cookies

Mijn websites gebruiken alleen cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wat doe ik met je informatie?

Je informatie wordt opgeslagen in mijn administratie- en klantgalerij systeem, en mijn e-mail marketing systeem. Het fotografisch werk wordt op mijn computer of NAS opgeslagen en na een tijdje op een harde schijf en in een Cloud dienst ten behoeve van backup, opslag en archivering.

Ik selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Ik heb met mijn leveranciers verwerkersovereenkomsten afgesloten. De andere partij zal gegevens niet verder bewerken dan waarvoor ik toestemming heb gegeven. De overeenkomsten verbindt hen ertoe om een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonlijke gegevens, en voldoen ze aan de Europese privacywetgeving

 

Website / Contact

Ik zal je bericht lezen en normaal gesproken reageren op je via telefoon of e-mail. Ik kan je om toestemming vragen om je informatie in mijn administratie systeem te bewaren om je verdere informatie te sturen waarvan ik denk denk dat deze interessant is voor je.

 

E-mail

Je naam en e-mailadres worden gedeeld met een extern mail marketing systeem dat is gevestigd in Atlanta, Verenigde Staten. Dit bedrijf heeft zich er contractueel toe verbonden om passende waarborgen voor je persoonlijke gegevens te bieden, wat betekent dat het zal worden beschermd overeenkomstig de wettelijke vereisten van de Europese Unie.

 

Dienstverlening / fotografisch werk

Fotografisch werk, oa vanuit een opdracht kan als portfolio materiaal op mijn website worden ingezet of worden gebruikt ten behoeve van verkrijgen nieuw werk op social media, zoals op Facebook, Instagram, Twitter en Google+.

Wat betreft mijn leverancier voor het uitbesteden van het meeste van mijn bewerkingswerk. Het fotografisch werk wordt middels een Lightroom catalogus naar hen toegestuurd, die twee-4 weken na het opleveren van het werk van hun servers verwijderd wordt. Het is een bedrijf in Canada, een land waarvan de EU zegt dat het beschikt over adequate gegevensbeschermingswetten om je gegevens te beschermen.

De informatie zal niet gebruiken worden om geautomatiseerde beslissingen te nemen die van invloed op jou kunnen zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens zeer serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem met mij contact op (zie hierboven).

 

Hoe lang houd ik je gegevens?

Website / Contact

Je informatie in mijn administratie programma (ten behoeve van offerte/factuur) wordt bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting aangaande verantwoording werk verricht.

 

E-mail

Je informatie wordt bewaard zolang je instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden zelf uitschrijven van de nieuwsbrief. Er is een link om dat te doen onderaan elke nieuwsbrief.

 

Dienstverlening

Al het bewerkt en opgeleverd fotografisch werk wordt 1/2 tot 1 jaar bewaard. De rest van de foto's worden verwijderd na het opleveren van de sessie. Dit ook vanwege de opslagcapaciteit. De portfolio en foto's die ik voor mijn blog gebruik op mijn website zal ik hoe dan ook bewaren. Dit gebeurd op mijn NAS, die ik thuis heb staan, en als de jaren verstrijken worden ze overgedragen naar een aparte harde schijf en Cloud hosting.

 

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens?

Ik verzamel persoonsgegevens (inclusief foto’s), op de hierboven beschreven manieren, op grond van gerechtvaardigd belang voor het uitoefenen van mijn beroep (voldoen aan mijn algemene voorwaarden, juridische verplichting) en/of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (leveren dienst en/of product) of op grond van toestemming die jij hebt gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde herroepen via mail, of wanneer het de nieuwsbrief betreft onderaan de nieuwsbrief via de link.

Je rechten op je informatie

Volgens de wet kun je mij vragen welke informatie ik van je heb en kun je mij vragen om deze te corrigeren als het niet klopt. Je kunt ook vragen dat deze wordt gewist, of worden overgedragen.

Je kunt mij ook vragen om te stoppen met het gebruik van je informatie - de eenvoudigste manier om dit te doen is door je toestemming in te trekken, die je op elk moment kunt doen door te klikken op de koppeling voor afmelding aan het einde van een nieuwsbrief of door te e-mailen, schrijven of telefoneren met behulp van de bovenstaande contactgegevens.

 

Je recht om te klagen

Als je een klacht hebt over ons gebruik van je informatie, kun je contact opnemen via mijn website of schrijven naar:

Sandra Stokmans Fotografie

Adres: Marco Pololaan 27, 3603GA Maarssen

Mail: info@sandrastokmans.nl

Of je kunt een een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Updates van dit privacybeleid

Ik evalueer dit privacybeleid regelmatig en werk dit zo nodig bij van tijd tot tijd, en naarmate mijn dienstverlening en mijn gebruik van persoonlijke gegevens zich ontwikkelen. Als ik je persoonlijke gegevens wil gebruiken op een manier die ik nog niet eerder heb geïdentificeerd, zal ik contact met je opnemen om informatie hierover te verstrekken en, indien nodig, om je toestemming te vragen.