Ik besteed uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Wanneer je toegang hebt/krijgt tot deze website, en het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Sandra Stokmans of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door jezelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. Je kunt wel geïnteresseerden wijzen naar mijn website en/of mijn gratis weggevers.

 

Gelinkte internetwebsites

Websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt door mij toegevoegd als voorbeeld of aanvulling op de tekst, en voor het gemak en informatie van de gebruiker. Ik ga ervan uit dat de informatie en inhoud van die gelinkte websites klopt.

Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

Sandra Stokmans spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, en is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Mocht er iets staan wat niet klopt zou ik het heel fijn vinden als je contact opneemt.